DigiViken

Nettside, SEO, Logo, Grafisk profil

Oppdraget

DigiViken v/ Bærum Kommune kontaktet oss for å få hjelp til å lage en visuell identitet, logo og nettside til prosjektet DigiViken.

DigiViken er et regionalt digitaliseringsnettverk i Viken Fylkeskommune hvor alle 51 kommuner i Viken er medlem. Nettsiden skal være med på å informere publikum om prosjekter og ting som skjer hos DigiViken.

Løsningen

Vi startet med å nøye utforme den visuelle identiteten og ny logo hva gjelder bl.a form, farge og skrifttyper. Fokuset var å lage en tykk rød tråd igjennom all visuell kommunikasjon fra DigiViken.

Den nye nettsiden til DigiViken er basert på skreddersøm i WordPress. Det er blitt lagt stor vekt på det visuelle og Universell Utforming.

Nettsiden skal brukes som kommunikasjonskanal til befolkningen, så nyheter og informasjon om DigiViken har fått mye fokus.

Besøk nettsiden

Vil du bli synlig?

Kontakt oss Se flere prosjekter